Chuyên mục: Dịch vụ vệ sinh khác

Hút bể phốt tại Cát Linh

Vận chuyển bùn vi sinh

5.0 10 Những đơn vị hoặc cá nhân cần lấy mẫu bùn vi sinh, bùn hiếu khí, bùn hiếm khí, bùn kỵ khí kiểm tra trước gọi  0946 432 389 chúng  tôi sẵn sàng hỗ trợ …

Call Now